РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо написання абітурієнтами мотиваційного листа

 

Загальна частина

Критерієм вступу у 2024 році до Фахового коледжу є мотиваційний лист.

Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається вступником, у якому пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну навчальну програму. Такий лист має подвійну цінність. З одного боку, він дещо збільшує конкурсний бал, і це може бути важливим аргументом при вступі. Коледж надає перевагу найбільш вмотивованим абітурієнтам. З іншого боку, пишучи мотиваційний лист, вступник отримує додаткову можливість обміркувати та аргументувати своє рішення, утвердитись у своєму переконанні вступити на відповідну освітню програму або змінити свою думку.

Щоб написати хороший мотиваційний лист рекомендовано дотримуватись таких правил:

1. Пізнайте себе. Для написання хорошого мотиваційного листа потрібно добре обміркувати та зрозуміти для самого себе, чому ви зацікавлені в цій освітній програмі. Запишіть щонайменше п’ять унікальних рис, здібностей чи властивостей, завдяки яким ви виділяєтеся серед усіх інших. Оберіть лише ті, які ви збираєтеся використати у своєму листі, щоб довести приймальній комісії, що ви є цінним кандидатом.

2. Дослідіть предмет. Оберіть спеціальності, на які ви претендуєте (заяви ж можна подавати на кілька). Дослідіть їх якомога глибше. Дізнайтеся деталі, такі як місія, бачення та прагнення коледжу або навіть результати навчання, яких ви повинні досягнути для отримання освітнього ступеня. Ви пройдете довгий шлях до того, коли почнете складати мотиваційний лист. Чим конкретнішими і більш орієнтованими на деталі ви будете у своєму листі, тим краще. Також подивіться приклади мотиваційних листів в інтернеті.

3. Зробіть перший проєкт. Це важлива частина процесу оформлення вашого листа. У деяких випадках потрібно собі заготувати чернетку, щоб написати мотиваційний лист. У кожному проєкті слід почати із запису основних ідей і роботи над окремими розділами.

4. Перечитайте лист і перевірте, що ви відповіли на всі важливі запитання. Хто ви та для чого звертаєтесь? Як ви дізналися про коледж, спеціальність? Чому ви хочете навчатися в коледжі та на цій спеціальності? Що робить вас найкращим кандидатом, якого можна прийняти? Підсумуйте, яка саме кваліфікація, життєвий досвід, досвід роботи та особисті якості підготували вас до навчання.

5. Завершіть лист. Переконайтеся, що ваш лист поміщається на одну сторінку, написаний правильним шрифтом і ви перевірили правопис та граматику. Дайте комусь з рідних його прочитати для ознайомлення й коментарів. Це справді допомагає.

Мотиваційний лист – це ваш шанс представити себе як вмотивовану, яскраву та дуже здібну особистість, готову вступити на навчання. Зробіть свій лист яскравим особистим описом вашого унікального «я», щоб показати, хто ви є і чому ви хочете, щоб вас прийняли.

 

Вимоги до мотиваційного листа

Мотиваційний лист є результатом особистої творчої праці абітурієнта, тож не встановлюється якихось уніфікованих вимог щодо його структури та змісту. Однак варто звернути увагу на зразки мотиваційних листів і правила їхнього оформлення (наприклад, щодо структури листа, його обсягу). Тому вступник заздалегідь повинен ознайомитись та підготувати лист відповідно до таких вимог і правил.

Разом з цим, мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що ставляться до ділових листів:

 • зміст повинен бути лаконічним. Короткий виклад думок і використання найменшого числа слів заощадить дорогоцінний час зайнятої людини. Тільки важливі деталі, факти, цифри;
 • чітка структура спростить прочитання листа. Заздалегідь продуманий план дозволить конкретно вказати на значущі аспекти проблеми. Для спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци, кожен з яких має містити певну концепцію;
 • неприпустимість емоцій. Лист не повинен мати емоційного відтінку, треба прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності;
 • простота у викладі, яка дасть адресату можливість швидко зрозуміти зміст прочитаного;
 • неприпустима наявність орфографічних і стилістичних помилок.

 

Мотиваційний лист повинен бути написано грамотно з дотриманням чіткої структури викладення інформації:

 • Розмір – 1-2 аркуші:
 • Формат сторінки – А4;
 • Кегль шрифту – 12;
 • Інтервал між рядками – 1,5.

Структура мотиваційного листа повинна містити «шапку», звертання, вступ, основну та заключну частини.

«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону) – яка розташовується в правому верхньому куті листа.

Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата (наприклад: «Шановні члени приймальної комісії!»). Звертання зазвичай виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру.

Через один рядок після звертання розміщується вступ, який є першим абзацом листа. У цьому абзаці викладається його мета і причина написання (наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). У цій частині варто коротко пояснити, чому обрали саме цей заклад і як, на вашу думку, навчання сприятиме вашому професійному розвитку і зростанню.

В основній частині описуються факти, які зможуть позитивно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання. Дивлячись на академічні та соціальні здобутки, навички й здібності вступника, приймальна комісія може схилитися до думки, що він буде успішним студентом. Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та може складатися з двох-трьох абзаців. Як логічне продовження вступної частини листа, її можна розпочати з характеристики професійних цілей вступника, описати, що саме його цікавить в обраній ним освітній програмі та професії, ким він себе бачить після завершення навчання тощо. Така інформація свідчить про те, що він усвідомлює, яку освітню програму обирає, яку професію хоче здобути, і що навчання допоможе йому стати хорошим фахівцем в обраній сфері. Саме в цьому абзаці вступник доводить, що він є вмотивованою особою з добре визначеною метою.

У наступному абзаці вступнику потрібно описати:

 • свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в навчанні, участь у проєктах і майстер-класах, володіння іноземними мовами та інше);
 • здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній спеціальності;
 • хороші академічні результати з певних предметів, які пов’язані з освітньою програмою та ін.

Важливою складовою мотиваційного листа може бути інформація про соціальні навички, необхідні для здобуття окремих професій та подальшої успішної роботи за фахом (наприклад, психологом, педагогом, юристом, менеджером тощо).

Заключна частина має завершуватися маленьким підсумком на два-три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми.

Оцінювання мотиваційних листів

Мотиваційні листи розглядаються комісією коледжу. За результатами розгляду мотиваційному листу присвоюється відповідний рівень:

«високий» - якщо лист написано грамотно, повністю відповідає вимогам щодо структури, обсягу та оформлення, студент підтвердив особисті досягнення або практичний досвід у додатках, описав свою соціальну та громадську активність, проявив високу зацікавленість у навчанні та має академічні (навчальні) здобутки;

«достатній» - якщо лист написано грамотно, відповідає вимогам щодо структури, обсягу та оформлення з незначними похибками, студент описав особисті уміння та навички, досягнення або практичний досвід, але не підтвердив їх у додатках, проявив зацікавленість у навчанні та здобуття професії, має добрі академічні (навчальні) здобутки;

«середній» - якщо лист написано з незначними помилками, відповідає вимогам щодо структури, обсягу та оформлення з похибками, студент описав особисті уміння та навички, досягнення або практичний досвід, але не підтвердив їх у додатках, проявив бажання навчатись у коледжі, має добрі або середні академічні (навчальні) здобутки;

«початковий» - якщо лист написано з помилками, не повністю відповідає вимогам щодо структури, обсягу та оформлення, студент описав про свої наміри та бажання щодо навчання у коледжі та здобутті професії, має середні академічні (навчальні) здобутки.

Зразок написання мотиваційного листа для вступу

 

Директору Фахового коледжу

Львівського університету бізнесу та права

Степану Сюшку

 

Абітурієнта (тки)

__________________________________(ПІБ)

_______________________________(адреса)

____________________(електронна пошта)

________________________(конт.телефон)

 

 

Шановний Степане Миколайовичу!

     На сайті Фахового коледжу Львівського університету бізнесу та права я з надзвичайним зацікавленням прочитав інформацію про освітньо-професійну програму за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія». У цьому мотиваційному листі, я прошу Вас розглянути мою кандидатуру, як майбутнього студента за цією спеціальністю. У червні цього року, я закінчив навчання у «назва школи» школі і отримав атестат з відзнакою. Найвищі оцінки я здобув з математики та інформатики. Я також маю високі бали з інших природничих наук, таких як хімія та фізика. Я переконаний, що ці навчальні дисципліни допомогли мені змінити себе на краще, та підготували до навчання на цій програмі. Однак найбільшу мою зацікавленість становлять саме математика та програмування, які я вивчаю не лише в межах шкільної програми, але й самостійно за допомогою книжок та безкоштовних онлайн курсів (зокрема, на платформах дистанційного навчання «назва платформи», «назва платформи», «назва платформи» завдяки яким я отримав сертифікати про успішне проходження курсів «назва курсу», «назва курсу», «назва курсу»).

         Зацікавленість розробкою програмного забезпечення виникла в мене близько трьох років тому, коли я вперше спробував писати коди для комп’ютерних ігор на домашньому комп’ютері та створювати невеликі веб-сайти. З тих пір я захопився цим заняттям. Я почав вивчати різні мови програмування та створювати невеликі власні проекти.

          Навчаючись у школі, я намагався зробити свій внесок в її діяльність, допомагаючи вчителю інформатики у проведенні занять, беручи участь у декількох заходах, таких як зустрічі з розробниками програмного забезпечення, викладачами, що навчають програмуванню та ін.

          Вдома я також багато працюю з комп’ютерами. Наприклад, минулого року я склав свій другий персональний комп’ютер з нуля, а також один для мого брата. Мені вдалося зібрати сервер, робота над яким виявилась дуже цікавим досвідом, оскільки вона допомогла мені краще зрозуміти, як працює комп'ютер і як взаємодіють різні процесори та набори чіпів. Крім того, я самостійно виявив і подолав технічні труднощі, пов’язані зі створенням комп’ютера.

          Я сподіваюся, що мені вдалося переконати Вас у своїх здібностях та вмотивованості до вивчення комп’ютерної інженерії програмного забезпечення у коледжі. Я дуже сподіваюся на вашу позитивну відповідь та всім серцем прагну почати вчитися у вашому коледжі!

 

З повагою, _______________

 

Увага! Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами написання мотиваційного листа. Не копіюйте текст цього листа і не використовуйте його при вступі до закладу освіти. Пам’ятайте, що успішний мотиваційний лист це завжди ваша особиста історія, що розповідає саме про вас та відображає вашу зацікавленість у вступі на ту чи іншу спеціальність закладу освіти. 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                                       В.ГРИЦІВ

Ми використовуємо cookies, щоб забезпечити роботу авторизованих користувачів. Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання cookies та Політики конфіденційності. More details…