Львівського
Університеmу
Бізнесу та
Права
Адреса:
82000, Україна, Львівська обл. м.Старий Самбір,
вул. Л. Галицького, 61.
Телефони:
067-799-43-11
067-660-24-17
сайт коледжу ЛУБП: http://www.klubp.com.ua
e-mail: klubtp@gmail.com
Коледж
Коледж Львівського Університеmу Бізнесу та Права
  Коледж Львівського університету бізнесу та права - вищий навчальний заклад І-ІІ р.а. створено у 2009 році як структурний підрозділ ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права».
На основі ліцензії Міністерства освіти і науки України АД №041494 від 14.08.2012 
Коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів як на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) з одночасним здобуттям повної середньої освіти так і на базі повної середньої освіти (11 кл.)
за спеціальностями:
-«Фінанси і кредит»,
-«Правознавство»,
-«Організація комп’ютерних систем і мереж».

Випускники коледжу одержують державний диплом молодшого спеціаліста за обраним напрямом підготовки та зараховуються в університет на 3-ій курс без вступних іспитів.
Очолює коледж його директор - викладач вищої категорії, здобувач вченого ступеня, член складу експертів з економіки департаменту наукової діяльності та ліцензування Міністерства освіти і науки України  Сюшко Степан Миколайович (на фото).
Викладацький склад циклових комісій докладає зусиль, щоб дати студентам ґрунтовні знання з обраного фаху, навчити застосовувати їх на практиці, уміти робити науково обґрунтовані висновки і творчо працювати, самостійно здобувати знання. Постійно вдосконалюється методика викладання предметів, посилюється індивідуалізація, диференціація та впровадження інноваційних форм навчання.

Сучасна матеріально-технічна база, її технічне обладнання, комп’ютерне та інформаційне забезпечення, електронна та навчально-методична бібліотеки  дозволяють підготувати конкурентоспроможного на ринку праці молодого фахівця. Наукові конференції, круглі столи, практичні семінари, цікаві та змістовні навчальні заняття - запорука успішності та якості знань студентів.
Структурним навчально-методичним підрозділом коледжу, що проводить навчально-виховну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін є циклова комісія.

Навчально-виховний процес в коледжі забезпечують чотири циклові комісії:

-випускова циклова комісія з юридичних дисциплін, голова комісії - аспірант, молодий науковець, знаючий фахівець Наталія Нискогуз;

-випускова циклова комісія з економічних дисциплін, голова комісії - аспірант, працьовитий, вимогливий педагог Наталія Гунчак (на фото);

-циклова комісія з суспільно-гуманітарних дисциплін, голова - викладач першої категорії Ольга Дочич;

-циклова комісія з природничо-математичних дисциплін, голова - викладач Василь Терлецький.
У програмі підготовки молодих фахівців у Коледжі провідне місце займає виховна та культурно-масова робота, що сприяє оволодінню основами національної й світової духовної культури.

Контакти:
82000, м.Старий Самбір, вул. Л.Галицького, 61, тел.: (067)799-43-11.
www.klubp.com.ua; e-mail: klubtp@gmail.com